Posted by: HER Officer | February 23, 2011

Comment on Archwilio. Beth yw’ch barn chi am Archwilio?

We want your feedback! We’re proud of Archwilio, please tell us what you think of it.

Rydym yn eisiau eich barn chi! Mynegi eich barn yma.

Advertisements

Found out something interesting on Archwilio and would like to tell us about it?  Perhaps you’ve found a mistake or just want to share your thoughts about an archaeological site or monument.  Here is the place to do it! Please quote the Archwilio record Primary Reference Number in your comment so the correct record can be identified.  For more information on a record please see our Enquiries page.

Eisiau dweud wrthym am rywbeth diddorol ry’ch chi wedi darganfod ar Archwilio? Efallai eich bod wedi sylwi gwall neu dim ond eisiau rhannu meddyliau am safle neu gofeb archaeolegol. Dyma’r lle i’w wneud! Dyfynnwch y prif rif cyfeirnod o’r cofnod Archwilio yn eich sylwadau er mwyn i ni ddod o hyd i’r cofnod cywir.  Am fwy o wybodaeth ar gofnod, gweler ein tudalen ymholiadau.

Categories